Klachten bij kinderen en pubers

• Concentratieproblemen
• Overmatige boosheid, driftigheid
• Slaapproblemen (moeilijk in slaap vallen, veel wakker gedurende de nacht)
• Zindelijkheid (bedplassen, overdag plassen)
• Buikklachten (buikpijn, obstipatie)
• Hoofdpijn
• Motorische problemen
• Gewrichtsklachten, rug- en nekklachten
• KNO-klachten
• Menstruatiepijn
• Begeleiding tijdens orthodontische correcties zoals het dragen van een beugel
• ADHD, ADD, PDD-nos, dyslexie, en dyscalculie zijn klachten die de osteopaat kan ondersteunen en verminderen, maar niet genezen